WAWASAN JABATAN

 

“Untuk Diiktiraf Sebagai Sebuah Agensi

Terunggul Dalam Pengurusan

Hutan Tropika Secara Berkekalan”