MAKLUMAT PEWARTAAN PENGELASAN FUNGSI KEGUNAAN HUTAN MENGIKUT SEKSYEN 10(1) AKTA PERHUTANAN NEGARA 

Sumber: Unit Pengurusan Hutan JPNK