MISI JABATAN

 

"Untuk Mengurus dan Membangunkan Sumber

Hutan Secara Berkekalan

Serta Mengoptimumkan Sumbangannya

Kepada Pembangunan Sosio-Ekonomi Negara"