Terdapat beberapa jenis hutan yang terdapat di Malaysia antaranya ialah Oak-Gunung, Dipterokarpa Atas, Dipterokarpa Bukit, Dipterokarpa Pamah, Paya Gambut dan Paya Laut. Untuk keterangan lanjut, sila klik di sini.