Bertanggungjawab berkaitan pentadbiran di peringkat jajahan, pengawalan pengusahasilan hutan , kutipan hasil hutan dan penguatkuasaan undang – undang hutan di peringkat jajahan. Pejabat Hutan Jajahan sentiasa bekerjasama dengan bahagian operasi dan pembangunan hutan diperingkat Jabatan Perhutanan Negeri. Pejabat Hutan Jajahan (PHJ) diketuai oleh Pegawai Hutan Jajahan dan Renjer Hutan di bawah pentadbirannya.