Nama Sistem : Electronic Forest Genetic Resources Information System (E-FORGRIS)
Deskripsi :

Pemusatan maklumat pengurusan berkaitan dengan benih pokok hutan dan pemerolehan tumbuhan

Pengguna : Bahagian Ladang Hutan & Perlindungan Hutan