Nama Sistem : Sistem Maklumat Petak Contoh Kekal (E-PCK)
Deskripsi :

Pemusatan maklumat pengurusan dan pemprosesan data berkaitan petak persampelan bagi pertumbuhan pokok yang ditanam secara berkala dan berterusan

Pengguna : Bahagian Ladang Hutan & Perlindungan Hutan