Nama Sistem : Sistem Maklumat Lesen (SML)
Diskripsi :

Merekodkan maklumat pelesen, lesen dan transaksi cukai secara sistematik dan tersusun dalam sistem pangkalan data yang bersepadu dan efisien

Manual Pengguna
Pengguna : Jabatan Perhutanan Negeri