Nama Sistem : E-Latihan
Deskripsi :

Sistem E-Latihan merupakan satu sistem permohonan dan pengurusan latihan secara atas talian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

Pengguna : Warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan