Dimaklumkan bahawa sebarang permohonan baru atau rayuan untuk melaksanakan projek penubuhan ladang getah / ladang hutan getah (TLC) dan projek ladang hutan pelbagai spesies adalah dibekukan berkuatkuasa serta merta. (Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Perhutanan Bil.2/2014)