Dimaklumkan bahawa sebarang permohonan baru atau rayuan untuk permohonan dalam Hutan Simpanan Kekal Negeri Kelantan adalah dibekukan berkuatkuasa serta merta dan permohonan akan terus ditolak oleh pihak jabatan. (Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Perhutanan Bil. 2/2014)