Nama Sistem : Sistem E-Naziran
Deskripsi :

Sistem E-Naziran merupakan sistem pemarkahan dan pengurusan secara atas talian yang merangkumi pelbagai aspek iaitu pengurusan kaunter, pengurusan rekod kedatangan, pergerakan keluar/masuk kakitangan, keadaan fizikal dan persekitaran pejabat,pengurusan kenderaan dan pelaksanaan pengawalan keselamatan pejabat

Manual Pengguna
Pengguna : Warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan