Nama Sistem : Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (E-SPIA)
Deskripsi :

Sistem E-SPIA merupakan satu sistem interaktif antara audit dan juruaudit bagi melaksanakan aktiviti pengauditan pengurusan kewangan berasaskan Indeks Akauntabiliti secara maya di seluruh Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Kelantan.

Manual Pengguna
Pengguna : Warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan