Nama Sistem : Sistem E-Stor
Deskripsi :

Sistem E-Stor merupakan satu gerbang pusat maklumat elektronik yang dapat dicapai melalui sistem komputer dengan melayari laman web/Portal Kerajaan Negeri bagi mengetahui maklumat terkini mengenai kuantiti, jenis dan pengurusan kawalan stok di Stor Utama Kerajaan Negeri Kelantan dengan cepat. Sistem ini berperanan mengumpul segala maklumat mengenai stok bekalan pejabat dan aset kerajaan dari semua Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri yang berlebihan untuk dipindahkan kepada mana-mana Jabatan yang memerlukan.

Manual Pengguna
Pengguna : Warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan