Untuk diiktiraf sebagai sebuah agensi

terunggul dalam pengurusan

hutan tropika secara berkekalan.