Kriteria dan Petunjuk Malaysia bagi Pensijilan Pengurusan Hutan (Hutan Asli) [satu singkatannya MC&I (Hutan Asli)] menggantikan Kriteria dan Petunjuk untuk Pensijilan Pengurusan Hutan di Malaysia [atau singkatannya MC&I (2002)], sebagai standard untuk digunakan bagi pensijilan pengurusan hutan bagi hutan asli di peringkat FMU di Malaysia.