Untuk mengurus dan membangunkan sumber

hutan secara berkekalan

serta mengoptimumkan sumbangannya

kepada pembangunan sosio-ekonomi negara.