Nama Sistem : Sistem eGaleri
Diskripsi :

Merupakan sebuah sistem untuk menyimpan semua gambar-gambar program jabatan

Pengguna : Warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan