Pejabat Hutan Jajahan Kelantan Selatan telah menerima kunjungan juruaudit dalam Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 pada 02 Ogos 2016 (Selasa). Kunjungan ini adalah untuk menilai skop kerja pengurusan kualiti yang telah dilaksanakan oleh kakitangan pejabat. Berikut adalah beberapa gambar kenangan warga pejabat bersama juruaudit dalam Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008.