A- A A+
Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif

 

Nama Sistem : Sistem E-Stor
Deskripsi :

Sistem E-Stor merupakan satu gerbang pusat maklumat elektronik yang dapat dicapai melalui sistem komputer dengan melayari laman web/Portal Kerajaan Negeri bagi mengetahui maklumat terkini mengenai kuantiti, jenis dan pengurusan kawalan stok di Stor Utama Kerajaan Negeri Kelantan dengan cepat. Sistem ini berperanan mengumpul segala maklumat mengenai stok bekalan pejabat dan aset kerajaan dari semua Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri yang berlebihan untuk dipindahkan kepada mana-mana Jabatan yang memerlukan.

Manual Pengguna
Pengguna : Warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan
   
Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
Nama Sistem : Sistem eGaleri
Diskripsi :

Merupakan sebuah sistem untuk menyimpan semua gambar-gambar program jabatan

Pengguna : Warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan
   
Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif

 

Nama Sistem : Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (E-SPIA)
Deskripsi :

Sistem E-SPIA merupakan satu sistem interaktif antara audit dan juruaudit bagi melaksanakan aktiviti pengauditan pengurusan kewangan berasaskan Indeks Akauntabiliti secara maya di seluruh Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Kelantan.

Manual Pengguna
Pengguna : Warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan
   
Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif

 

Nama Sistem : Sistem E-Naziran
Deskripsi :

Sistem E-Naziran merupakan sistem pemarkahan dan pengurusan secara atas talian yang merangkumi pelbagai aspek iaitu pengurusan kaunter, pengurusan rekod kedatangan, pergerakan keluar/masuk kakitangan, keadaan fizikal dan persekitaran pejabat,pengurusan kenderaan dan pelaksanaan pengawalan keselamatan pejabat

Manual Pengguna
Pengguna : Warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan
   
Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif

 

Nama Sistem : E-Latihan
Deskripsi :

Sistem E-Latihan merupakan satu sistem permohonan dan pengurusan latihan secara atas talian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

Pengguna : Warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan
   

Search

SEO - Laman Web Rasmi JPNK

MYHRMIS MOBILE
Mengenai Kami
Keluaran Utama Hasil Hutan dan Penggunaannya