A- A A+

Ketua Pegawai Maklumat(CDO)

Ketua Pegawai Digital (CDO) Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan

Nama    : Encik Nik Mohamad Fahmi Bin Nik Daud

Jawatan : Timbalan Pengarah (Khidmat Pengurusan)

E-mel    : forestry@kelantan.gov.my

Telefon  : 09-748 1957

Faks      : 09-747 328

Search

Mengenai Kami
Keluaran Utama Hasil Hutan dan Penggunaannya