A- A A+

Fungsi Jabatan

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

FUNGSI BAHAGIAN / UNIT JABATAN PERHUTANAN NEGERI KELANTAN

Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan (JPNK) bertanggungjawab dalam pentadbiran dan pengawalan pengusahasilan, kutipan hasil hutan dan pembangunan sumber hutan negeri Kelantan. Jabatan ini juga bertanggungjawab merancang dan menyelaraskan pembangunan industri berasas kayu. Jabatan menggunapakai khidmat teknikal dan dasar perhutanan daripada Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (IPJPSM). JPNK dibahagikan kepada Bahagian Operasi Hutan dan Pembangunan Hutan serta disokong oleh Pejabat Hutan Jajahan.

Search

Mengenai Kami
Keluaran Utama Hasil Hutan dan Penggunaannya