A- A A+

Impak Sosio-Ekonomi

Kadar pengguna: 5 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktif
 

Peluang-peluang pekerjaan dan bisnes yang diwujudkan bagi masyarakat tempatan dengan sebab wujudnya Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan akan terus signifikans seperti sebelumnya. Pekerjaan yang bersifat kekal dan jangka panjang bererti kehidupan yang stabil bagi pekerja-pekerja berkenaan dan keluarga mereka. Kejayaan menarik pelaburan dari luar negeri Kelantan juga memberi impak posifit kepada sosio-ekonomi negeri.

Search

Mengenai Kami
Keluaran Utama Hasil Hutan dan Penggunaannya